คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 29/09/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย (Thermal Camera) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2 20/09/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
3 20/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบ้านดงผักหนามไปหนองแปน (ตำบลเชียงเพ็ง)บ้านดงผักหนาม ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
4 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย บ้านเชียง - บ้านโพนสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขมิ้น อำเภอเมือง - บ้านสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
7 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาแก - บ้านโคกเล้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
8 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อด.ถ1 - 0070 สายแยก ทล. 2376 (กม.16+357) - บ้านกุดเชื่อม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
9 14/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อด.ถ1 - 0016 บ้านอุบมุง - บ้านโคกผักหอม อำเภอหนองวัวซอ จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
10 14/09/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อด.ถ1 - 0070 สายแยก ทล. 2376 (กม.16+357) - บ้านกุดเชื่อม อำเภอนายูง จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-biddi องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
11 14/09/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขมิ้น อำเภอเมือง - บ้านสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12 13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อด.ถ1 - 0070 สายแยก ทล. 2376 (กม.16+357) - บ้านกุดเชื่อม อำเภอนายูง จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13 13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเชียง อำเภอหนองหาน - บ้านคำตานา อำเภอทุ่งฝน จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
14 13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาเตย - บ้านนาไฮ อำเภอบ้านผือ จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15 13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงกรม-บ้านโคกสง่า อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวักอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
16 13/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกคำไหล อำเภอบ้านดุง จังหวักอุดรธานี - อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
17 13/09/2565 ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดอุดรธานี ปกครองจังหวัดอุดรธานี
18 13/09/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
19 09/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก - บ้านชาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
20 09/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสว่าง - บ้านป่าเป้าน้อย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
21 09/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง - บ้านหนองแสนตอ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
22 09/09/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขมิ้น อำเภอเมือง - บ้านสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
23 02/09/2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ
24 02/09/2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ
25 31/08/2565 การจัดทำบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการปกครองจังหวัด
26 30/08/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
27 29/08/2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ
28 26/08/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ
29 24/08/2565 ประกาดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย (Thermal Camera) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ตามโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
30 05/08/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
31 05/08/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ - ส่งนักเรียน ) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 105 กิโ เทศบาลตำบลโคกสูง
32 20/07/2565 การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โรงพยาบาลศรีธาตุ
33 18/07/2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงาน ขับรถเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนนักของรถ เทศบาลตำบลโคกสูง
34 07/07/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านทุ่งเเร่ - เเยก ทล.2021 อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
35 05/07/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ - ส่งนักเรียน ) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 105 กิโ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
36 29/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีด โดยวิธี (Pavement in-Place Racycling) สายบ้านสงเปลลือย - บ้านสี่เเจ อำเภอภุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
37 29/06/2565 ประกวดราคาจัดเครื่องเเต่งกายนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนเเละด้อยโอกาส โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสาวนจังหวัดอุดรธานี ประจำ งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
38 22/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement ln-Place Recycling) สายบ้านโสกรัง - บ้านกุดดอกคำ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
39 14/06/2565 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) (ครั้งที่ 3) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
40 10/06/2565 ขาดทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
41 09/06/2565 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
42 09/06/2565 การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย กระทรวงมหาดไทย
43 08/06/2565 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนั เทศบาลตำบลโคกสูง
44 07/06/2565 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทาง-ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
45 06/06/2565 ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46 01/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทรงงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
47 01/06/2565 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับเข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
48 01/06/2565 ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
49 12/05/2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
50 05/05/2565 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
51 05/05/2565 ขายทอดตลอดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
52 08/04/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านหนองฮาง - บ้านนาเอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิอส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
53 08/04/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยดู่ บ้านดอนสนาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
54 25/03/2565 ประกสดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2348-บ้านาเพิ่ม-บ้านวังแข้ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddingป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
55 16/03/2565 ขายรางวัลคงเหลือจากการออกร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
56 15/03/2565 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
57 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0060 สายบ้านหนองนาคำ-บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
58 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-PlacemRecycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0017 สายบ้านดงหวาย (แยก ทล.2020)-บ้านเจริญสุข อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
59 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0084 สายบ้านเหล่า-บ้านนามั่ง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
60 10/03/2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ เเบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
61 21/02/2565 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
62 15/02/2565 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนเก่าที่ไม่ได้ใช้ในราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
63 14/02/2565 ประกาศยกเลิกการทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ(รถตำรวจทางหลวง) แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1
64 19/01/2565 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ เเขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กรมทางหลวง
65 09/12/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
66 02/12/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗ ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
67 23/11/2564 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
68 22/11/2564 ขายรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเเละการออกร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
69 12/11/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
70 02/11/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
71 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
72 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
73 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
74 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
75 26/08/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
76 19/08/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
77 11/08/2564 ประกวดราคาซ้ื้อวัสดุอุกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
78 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
79 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง- บ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
80 27/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไร่ - บ้านโคกหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
81 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
82 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(ชนิดเตาเดียว) บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
83 25/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำปา อำเภอเมือง-บ้านดอนยางเดี่ยว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
84 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์อละอาคารประกอบนามกีฬาศูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
85 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อน้อย- บ้านหาดสถาพร อำเภอโนนสะอาด จังหวัด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
86 24/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
87 21/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขยายถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรยนกุงเจริญพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
88 17/06/2564 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
89 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายบ้าโคกเล้า- บ้านโคกสว่าง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
90 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสาร-บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
91 17/06/2564 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
92 08/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
93 04/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
94 05/05/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
95 05/05/2564 ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียน/นักกีฬา โรงเรียนพันดอนวิทยา ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
96 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
97 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
98 23/04/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
99 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
100 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 1/69 แสดง 1-100 จาก 6852 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|