คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 29/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีด โดยวิธี (Pavement in-Place Racycling) สายบ้านสงเปลลือย - บ้านสี่เเจ อำเภอภุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2 29/06/2565 ประกวดราคาจัดเครื่องเเต่งกายนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนเเละด้อยโอกาส โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสาวนจังหวัดอุดรธานี ประจำ งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
3 22/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement ln-Place Recycling) สายบ้านโสกรัง - บ้านกุดดอกคำ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
4 14/06/2565 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) (ครั้งที่ 3) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 10/06/2565 ขาดทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
6 09/06/2565 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
7 09/06/2565 การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย กระทรวงมหาดไทย
8 08/06/2565 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนั เทศบาลตำบลโคกสูง
9 07/06/2565 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทาง-ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
10 06/06/2565 ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
11 01/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทรงงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12 01/06/2565 ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับเข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13 01/06/2565 ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
14 12/05/2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15 05/05/2565 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
16 05/05/2565 ขายทอดตลอดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
17 08/04/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านหนองฮาง - บ้านนาเอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิอส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
18 08/04/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยดู่ บ้านดอนสนาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
19 25/03/2565 ประกสดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2348-บ้านาเพิ่ม-บ้านวังแข้ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddingป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
20 16/03/2565 ขายรางวัลคงเหลือจากการออกร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
21 15/03/2565 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
22 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0060 สายบ้านหนองนาคำ-บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
23 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-PlacemRecycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0017 สายบ้านดงหวาย (แยก ทล.2020)-บ้านเจริญสุข อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
24 14/03/2565 ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.1-0084 สายบ้านเหล่า-บ้านนามั่ง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
25 10/03/2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ เเบบเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
26 21/02/2565 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
27 15/02/2565 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนเก่าที่ไม่ได้ใช้ในราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
28 14/02/2565 ประกาศยกเลิกการทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ(รถตำรวจทางหลวง) แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1
29 19/01/2565 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ เเขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กรมทางหลวง
30 09/12/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31 02/12/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗ ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
32 23/11/2564 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
33 22/11/2564 ขายรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเเละการออกร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
34 12/11/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
35 02/11/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
37 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
38 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
39 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
40 26/08/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
41 19/08/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
42 11/08/2564 ประกวดราคาซ้ื้อวัสดุอุกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
43 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
44 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง- บ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45 27/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไร่ - บ้านโคกหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
47 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(ชนิดเตาเดียว) บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
48 25/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำปา อำเภอเมือง-บ้านดอนยางเดี่ยว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
49 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์อละอาคารประกอบนามกีฬาศูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
50 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อน้อย- บ้านหาดสถาพร อำเภอโนนสะอาด จังหวัด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
51 24/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
52 21/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขยายถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรยนกุงเจริญพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
53 17/06/2564 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
54 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายบ้าโคกเล้า- บ้านโคกสว่าง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
55 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสาร-บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
56 17/06/2564 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
57 08/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
58 04/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
59 05/05/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
60 05/05/2564 ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียน/นักกีฬา โรงเรียนพันดอนวิทยา ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
61 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
62 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
63 23/04/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
64 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
65 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
66 10/03/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัจันทร์และอาคาารประกอบสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
67 04/03/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมทองใหญ่ ประจำปีงงบประมาณ 2564 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ
68 16/02/2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
69 02/02/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ้อมกอ - บ้านโคกคำไหล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
70 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านสร้างหลวง- บ้ารนโพนทัน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
71 26/01/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
72 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
73 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไร่- บ้านโคกหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
74 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
75 25/01/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านดงเย็น - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
76 25/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเพ็ญ - บ้านสินเจริญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
77 14/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอศรีธาตุ
78 14/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านเลื่อม -บ้านนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
79 08/01/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
80 08/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
81 25/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านดอนกลอย-บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
82 24/12/2563 ประกวดราคาจ้าก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่างน้ำพาน- บ้านหายโศก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
83 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวัดป่าทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
84 24/12/2563 ประกวดราคาถนนลาดยาง บ้านหนองเรือ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
85 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนน คสล.วัดผาดอยน้ำจั้น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
86 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองแก อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
87 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนน ่คสล.สายวัดสันติวนาราม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
88 23/12/2563 ประกาศขายทอดตลาด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
89 23/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
90 23/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน บานนาฝายน- บ้านคำเจริญ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
91 23/12/2563 ประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนฯ สายบ้านดงเย็น - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
92 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านก่อนนาเพลิน อำเภอพิบูลย์-บ้านนาสีนวล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
93 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านผือ-ท่าบ่อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
94 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราแบบพาราาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแซงสร้อย -บ้านดงบัง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
95 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาว สายบ้านบ่อน้อยพัฒนาบ้านดงผักหนาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
96 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
97 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจรมาจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
98 15/12/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
99 15/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนางิ้ว - บ้านสระคลองพัฒนา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
100 09/12/2563 ประกวดราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
หน้า 1/69 แสดง 1-100 จาก 6817 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|