คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 22/08/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันติสุข - บ้านม่วง (ตอนที่ 1) ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.300 กโลเมตร 1 สายทาง
หน่วยงาน/ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ราคากลาง 6,552,058.38
วันที่ขายแบบ 27 สิงหาคม 2561 - 10 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 11 กันยายน 2561
ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 307 ม.14 ถนนนิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042 - 920 - 661
รายละเอียดอย่างย่อ เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Porous Asphalt Concrete ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,270,000.- บาท ในสัญญาเดียว