คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 07/11/2561
เรื่อง จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทล.2021 - บ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร
หน่วยงาน/ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ราคากลาง 7,000,000
วันที่ขายแบบ 13 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นซอง 28 พ.ย. 2561
ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 307 ม.14 ถนนนิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042 - 920661
รายละเอียดอย่างย่อ เเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
ในสัญญาเดียว