คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 29/01/2563
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน/ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ราคากลาง 1,288,000
วันที่ขายแบบ ดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ยื่นซอง 5 ก.พ. 2563
ติดต่อ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042-248663-4 ต่อ 202
ไฟล์แนบ
  1. ไฟล์แนบ 20200129_6689_6341.pdf