คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 23/04/2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนกงเจริญพิทยาคม บ้านกุงเจริญ หมู่ท่ี 12 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีะาตุ จังหวัดอุดระานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน/ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ราคากลาง 8,694,717.21
วันที่ขายแบบ 20-23 เมษายน 2563
วันที่ยื่นซอง 24 เมษายน 2563
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042-222649
ไฟล์แนบ
  1. ไฟล์แนบ 20200423_6755_4753.pdf