คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 06/06/2565
เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน/ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ราคากลาง 4,110,000.00
วันที่ขายแบบ 9 มิ.ย 2565
วันที่ยื่นซอง 2 - 8 มิ.ย 2565
ติดต่อ 042222649
เบอร์โทรศัพท์ -
ไฟล์แนบ
  1. ไฟล์แนบ 20220606_6945_6394.pdf